Poutní místa a zastavení v krajině

Krajina okolo Jevišovic je jako stvořená k putování. Kroky poutníků jsou v ní nesmazatelně vryté. Však také nedaleké Hluboké Mašůvky jsou významným poutním místem pro věřící křesťany z široka daleka. Kroky poutníků však nemusí provázet výhradně křesťanské motivy. Genius loci přitahoval a přitahuje poutníky na různá místa v okolí Jevišovic. Vydejte se s námi. Určitě tu energii a vibrace sami ucítíte.

Hluboké Mašůvky

Poutní areál v Hlubokých Mašůvkách vyrostl kolem poutního kostela Navštívení Panny Marie. Oltář kostela zdobí soška Panny Marie de Foi, kterou daroval místním věřícím majitel Jevišovic, rytíř a císařský polní maršálek, Raduit de Souches. Součástí poutního areálu je také křížová cesta, stezka Panny Marie Sedmibolestné, Boží hrob, Mariánský stezka s obrazy poutních míst, ale i zázračná studánka a lurdská jeskyně.

Křížová cesta Bedřišky Znojemské

Opravdu ojedinělé zpodobnění křížové cesty najdete v Jiřicích u Moravských Budějovic. Bedřiška Znojemská je světoznámá malířka, která se ve své tvorbě věnuje sakrálnímu umění velmi intenzivně. Jiřickou křížovou cestu pojala velmi osobitě. Do jednotlivých zastavení se promítají současné bolesti světa, ale i naděje, která by měla vést k jejich překonání. Křížová cesta je pojata jako meditační procházka bývalým ovocným sadem. Procházka je zakončená u rozhledny Aničky. Po procházce můžete navštívit galerii s obrazy malířky, ale také posedět v krásné, stylové krčmě.

Lesní kaple u Boskovštejna

Původně to byla sice kaple v lese, dnes však stojí mezi poli u boskovštejnského rybníka Kabelka. K původu kapličky se váže legenda plná násilí, doprovázená zázrakem, který umožnil přežít zdejšímu hraběti Konstantinovi. Právě ten nechal kapli postavit jako poděkování Panně Marii, která jej vyslyšela. Vy se ale ke kapličce vydejte hlavně proto, že je na krásném, tichém, takřka opuštěném místě, kde si můžete sednout na lavičku, nebo lehnout do trávy a meditovat.

Památník na vrchu Žalově

Kousek nad Jevišovickou přehradou stojí kopec Žalov. Je to jen mírný kopec, takže se k němu dostanete poměrně snadno po pěšině vedoucí od přehrady. Kopec má zvláštní atmosféru. Možná je to jeho výrazným kopulovitým tvarem, který nápadně vyčnívá z okolní země. Možná je to ale tím, že na něm stojí památník obětí jevišovického husitského odboje. Jevišovice byly centrem husitství na jižní Moravě a v roce 1421 byly dobyty a vypleněny spojenými vojsky věrnými krali Zikmundovi. Zajatí obránci byli ve Znojmě brutálně popraveni. Na Žalově se také konal v roce 1871 vlastenecký tábor lidu, kdy se tu sešlo šestnáct tisíc lidí na podporu české svébytnosti. Žalov má jakousi zvláštní přitažlivou sílu, kterou byste měli poznat na vlastní kůži.

Ofenheimův kámen

Vilém Ofenheim je výraznou osobností Jevišovicka. Byl to bohatý velkopodnikatel, který koupil jevišovické panství v roce 1916. Nechal postavit kulturní dům, monumentální budovu známou jako  Komenium, a věnoval se dalším aktivitám, které přispěly k rozvoji Jevišovic. Vilém Ofenheim byl vášnivý lovec a jeho oblíbené místo, kam chodíval na čekanou, bylo v lese Zápovědi na Venclově kopci jižně od vesničky Bojanovice. Právě zde je na jeho památku kámen pojmenovaný jeho jménem. Zkuste sami zjistit, co ho na tomto místě tak přitahovalo.

Čertův kámen

Zůstaneme ještě chvíli v lesích mezi Bojanovicemi a Hlubokými Mašůvkami. Tentokrát navštívíme Čertův kámen, ke kterému se váže také jedna z pověstí. To tehdá v nedaleké vesnici Běhařovice stavěli kostel a ne a ne jej dokončit. Tehdejší kněz se proto upsal ďáblu, pokud dokončí do tří dnů věž běhařovického kostela. Čerti pracovali jako diví a nebohý kněz viděl, že je s ním konec. Proto vzal kohouta a poslední noc se s ním vydal do lesa. Přesvědčil kohouta, aby předčasně zakokrhal a čerti se v domnění, že svítá, vypařili. Zanechali po sobě tento kámen. Někteří návštěvníci dokonce tvrdí, že jsou v něm ještě otisky čertova kopyta.


  • Podělte se s ostatními a sdílejte tipy z Jevišovicka:

Odběr novinek

×

Vyhledávání

×