Sedm TOP památek v Jevišovicích

Sedm TOP památek v Jevišovicích

Jevišovice  za sebou mají opravdu pestrou historii. Nevěříte? Vybrali jsme pro vás sedm  nejzajímavějších památek, které to dokazují.

 

 

 

 

1. Starý hrad

...památka ze 13. století má i dnes dochované obvodové zdi

K nejstarším památkám města patří hrad, který stál na levém břehu řeky Jevišovky v lokalitě zvané "Srarý hrad". První zmínka o této stavbě se objevila již v roce 1289. V té době byl majitelem Jevišovic Boček z Kunštátu, syn purkrabího z Vranova. Dnes se z původního hradu dochovaly jen zbytky zdí. Stále je z nich ale patrná mohutnost tohoto opevněného sídla. A že má tato lokalita velký význam dokazuje i objev Jaroslava Palliardiho. Ještě před první světovou válkou zde odkryl prehistorické sídliště, které významně napomohlo utřídit zemědělské kultury moravského eneolitu. V této době se také utvořil dnes používaný termín "jevišovická kultura".

Po zničení starého hradu v roce 1421 si Zajímačové z Kunštátu postavili na protějším kopci nový hrad, který se poprvé připomíná roku 1432.

Přečtěte si více o starém hradu.

2. Starý zámek

...jak se zámek proměnil z gotického, přes renesanční až do baroka?

Bývalé panské sídlo, zvané Starý zámek, je rozložené na dlouhém, skalnatém ostrohu na pravém břehu řeky Jevišovky. Do historie vstupuje až v 1. třetině 15. století, ale dodnes tvoří dominantu města Jevišovice. Původní gotický hrad se v průběhu stavebních úprav, které proběhly již v 15. až 16. století postupně přeměnil na renesanční zámek. Svědčí o tom nápis na schodišťové věži s datem 1564. V průběhu třicetileté války byl však zpustošen a do jeho oprav se pustil až v roce 1645 jeho nový majitel Ludvík Raduit de Souches. Jeho syn Karel pak dokončil celou přestavbu včetně několika přístaveb, jako je například zámecká kaple sv. Ludvíka, do moderního barokního stylu. A v této podobě zůstal zámek v podstatě dodnes.

Po roce 1949 začalo Starý zámek spravovat město. V té době se v něm rozběhly další velké rekonstrukce, které dokončil až současný správce objektu, Moravské zemské muzeum. To také zpřístupnilo interiér zámku a uložilo do něj stálé expozice.

Přečtěte si více o Starém zámku.

3. Nový zámek

...z loveckého zámečku rezidencí s parkem v anglickém stylu

Nový zámek je architektonickým skvostem Jevišovic. Někteří jej přirovnávají k zámku v Hluboké nad Vltavou. Dřevěný zámeček v barokním stylu zde nechal vybudovat v 17. stol. Ludvík Raduit de Souches. Významnou rekonstrukcí prošel přibližně o sto let později. Po ní získal novogotický windsorský vzhled, který si zachoval dodnes. Samotný zámek stojí v anglickém parku, kde se nachází sochy z řecké a římské mytologie. V současné době slouží jako Domov pro seniory.

Přečtěte si více o Novém zámku.

  

4. Kostel sv. Josefa v Jevišovicích

...s varhany od zmámého varhanáře Jana Výmola.

Farní kostel sv. Josefa nahradil původní kostel sv. Mikuláše v roce 1830. Dodnes tvoří jednu z dominant ve středu města. Hned u jeho vchodu jsou umístěny dvě sochy sv. Josefa a sv. Aloise z Gorzagy. Ty jsou, stejně jako kostel, zapsány na seznam kulturních památek ČR. Uvnitř kostela je umístěna další významná památka, kostelní varhany. Ty zhotovil varhanář Jan Výmola již v roce 1748. Před přesunutím do kostela sv. Josefa byly umístěny v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Přečtěte si více o Kostelu sv. Josefa.

5. Barokní sochy u Nového zámku

...22 mýtických soch znázorňují Herkula, Floru, Neptuna i zpodobnění ročních období.

Sochy byly původně umístěny v klášteře ve Znojmě. Po jeho zrušení našly sochy z 18. století nový domov právě v zahradě jevišovického Nového zámku. Osm z nich vytvořil známý sochař Lorenzo Matrioli.

Přečtěte si více o barokních sochách v zahradě Nového zámku.

6. Městská památková zóna Jevišovice

...procházka historií.

V centru Jevišovic se nachází selská stavení, která jsou velmi dobře zachovalá a vypovídají o životě před více jak sto lety. Jedná se o opravdové skvosty. I proto má centrum Jevišovic od roku 1990 status městské památkové zóny.

Přečtěte si véce o městské památkové zóně.

 

7. Komenium

...budova školy s plastikou Jana Amose Komenského

Komenium nechal vybudovat bohatý vídeňský průmyslník Vilém Offenheim. Dům byl vybudován v roce 1926 jako škola, a tomuto účelu slouží dodnes. A právě proto její průčelí zdobí plastika Jana Amose Komenského. Nejprve sem docházely do základní školy pouze děti z Jevišovic. Později, po přistavení další místnosti se sjížděly už z celého okolí. Tato stavba se nachází v městské památkové zóně.

Přečtěte si více o Komeniu.

 

Na našem webu najdete také další historické památky v Jevišovicích a okolí, ale také muzea a celou řadu drobných sakrálních památek.  

Už víte, kam vyrazit na výlet?


  • Podělte se s ostatními a sdílejte tipy z Jevišovicka:

Jevišovice a okolí – tipy na akce v regionu

Odběr novinek

×

Vyhledávání

×